Atty. Bermas Parangal

Sa mga kapamilya, kaibigan at iba pang minahal sa buhay, sa mga nakasama at natulungan sa mga pakikipaglaban at pagtatanggol sa interes ng mga inaapi, kabilang na ang maraming kapwa namin bilanggong pulitikal at iba pang mamamayang pinag-alayan ni Kasamang Attorney Emilio Bermas ng kusang-loob at taos-pusong trabaho at ng kanyang buo at tanging buhay.

Kaming mga bilanggong pulitikal sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, gayundin ang marami pang mga bilanggong pulitikal sa Central Luzon, sa Muntinlupa, at sa iba pang lugar, ay nagpapaabot ng taimtim na pakikiramay sa pagyao ni Attorney Bermas, makaraang dumanas ng atake sa puso.

Kaalinsabay, itinatanghal namin siya bilang isa sa mga bayani ng bayan.

Di malayo sa kaapihan, kalupitan at kahirapang dinaranas namin ngayon ang matagal na dinanas din ni Atty. Emilio. Tulad namin ngayon, naging bilanggong pulitikal siya, noon pang panahon ng tahasang Batas Militar, at kasamang di natinag sa patuloy na pag-aambag sa pambansang demokratikong rebolusyonaryong kilusan sa loob ng sumunod na mahigit 40 taon, hanggang nitong kanyang pagyao.

Malaking bahagi ng kanyang pagkilos nitong mga huling dekada ang pagiging tagapagtanggol sa mga biktima ng kawalang-hustisya at paglabag sa mga karapatang tao, kabilang na ang mga bilanggong pulitikal at iba pang inaaping mamamayan.

Nakasama siya sa National Union of People’s Lawyers at pro-bono na naglingkod bilang abugado ng bayan. Kaalinsabay, napagsikapan at natiyak pa rin niyang kahit paano’y mapagtapos sa pag-aaral sa eskwelahan ang lahat ng kanyang mga mahal na anak.

Di siya makalilimutan ng maraming pinaglingkuran, napalaya at natulungan sa prinsipyadong buhay ni Kasamang Emilio. Nananatiling buhay siya sa puso ng mga ito. Nananatiling buhay siya sa puso ng bayan.

Mga bilanggong pulitikal sa Camp Bagong Diwa,

Adelberto Silva
Alan Jazmines
Alberto Macasinag
Alex Arias
Alex Birondo
Armand Matres
Cesar Balmaceda
Dennis Ortiz
Diony Borre
Eddie Cruz
Edward Lanzanas
Elmer Torres
Ernesto Lorenzo
Evelyn Legaspi
Gemma Carag
George Bruce
Hermogenes Reyes, Jr.
Isidro de Lima
Jake Calayag
Jared Morales
Jesus Abetria, Jr.
Joel Enano
Jose Nayve
Joseph Cuevas
Jovy Ortiz
Ma. Loida Magpatoc
Ma. Miradel Torres
Marissa Espedido
Miguela Pinero
Modesto Araza
Pastora Latagan
Pedro Camilita
Presentacion Estrada-Saluta
Rex Villaflor
Rhea Pareja
Rommel Nuñez
Ruben Rupido
Ruben Saluta
Rene Nuyda
Senon Sambola
Sharon Cabusao
Tirso Alcantara
Voltaire Guray
Winona Oñate-Birondo