Binuangan PNP Station, attacked by NPA

Press Statement| December 4, 2017 | Bisaya»

The New People’s Army (NPA), under the Eastern Misamis Oriental North Eastern Bukidnon Subregional Command (EMONEB-SRC), once again attacked the Philippine National Police (PNP) station in Binuangan, Misamis Oriental today, December 3, 2017, around 3AM.

The encounter lasted for more than two hours and the NPA safely withdrew, while the PNP suffered four as wounded-in-action (WIA). The Red fighters successfully launched this action albeit the full alert status and military operations.

This military action seeks to demand justice from the Binuangan police officers, who served as reinforcement force who raided the EMONEB forces. The Red fighters were conducting propaganda to the residents of Brgy. Ampianga, Sugbongcogon, Misamis Oriental regarding the possible destructions of Del Monte’s expansion of plantation in the said area. This was on August 2, 2012, where an NPA was killed-in-action while the police killed a hors de combat.

This would also serve as a counter to the tyrannical saboteur of US-Duterte regime of Peace Talks. Duterte failed the Filipino people’s aspiration for a just and lasting peace. Adding insult to the scar, he threatened the legal progressive groups through his crackdown and massive illegal arrests and declared the national-democratic revolutionary movement as “terrorists”.

Nevertheless, despite of this posture of the state, including the claims of more stable and stronger armed forces, the revolutionary movement still proves that it has the capacity to crush the political power of the reaction. This also proves the ever-expanding mass bases of the revolutionary movement, which became the auxiliary of the said operation.

Hence, the revolutionary movement is in its very favorable and precise stance to fail Duterte’s dictator dreams. The state should expect the intensification of the people’s resistance, armed or not. #

Ka Malem Mabini
Spokesperson
NPA-NCMR


Sulat Pamahayag | December 4, 2017

Binuangan PNP Station, giatake sa NPA

(Rappler)

Giatake sa mga pwersa sa New People’s Army ubos sa Eastern Misamis Oriental-North Eastern Bukidnon (EMONEB) ang PNP station sa Binuangan, Misamis Oriental kaniadtong Desyembre 3, 2017 sa may alas tres sa kaadlawon. Mikabat og duha ka oras kapin ang sinukliay og bala ug luwas nga miatras ang BHB samtang upat ang samaron sa panig sa PNP.

Kini nga aksyong Militar mao ang pagpaningil sa utang dugo sa mga pulis sa Binuangan nga kabahin sa reinforcement force nga nagreyd sa mga sakop sa EMONEB nga naghimo og pagpasabot sa mga lumulupyo sa Brgy. Ampianga, Sugbongcogon, Misamis Oriental kabahin sa kadaut nga idulot kung dili mapugngan ang ekspansyon sa plantasyon sa Del Monte sa maong lugar. Nahitabo kini kaniadtong Agosto 2, 2012 kung asa usa ka kauban ang diha-dihang napatay atol sa pinusilay samtang ang laing usa nga samaron gitiwasan sa mga pulis.

Magsilbi usab nga tubag kini nga aksyong militar sa hinungog nga pagsabotahe sa rehimeng US-Duterte sa Panaghisgot Pangkalinaw. Gipakyas ni Duterte ang pangandoy sa katawhang Pilipino alang sa malahutayon ug makatarunganong kalinaw. Mas grabe pa, gibaharan pa niya ang mga ligal nga progresibong grupo pinaagi sa crackdown ug dinaghang pagpangdakop ug gideklarang “terorista” ang nasudnon-demokratikong rebolusyonaryong kalihukan.

Apan taliwala niini nga postura sa estado, lakip ang pag-angkon nga mas estable ug nagkalig-on karon ang ilang armadong kusog, napamatud-an sa gihapon sa rebolusyonaryong kalihukan nga anaa kini katakus alang sa pagtay-og sa pulitikanhong gahum sa reaksyon. Nagpamatuod usab kini sa labaw pang paglapad sa mga baseng masa sa rebolusyonaryong kalihukan, nga nahimong kaabag alang sa maong operasyon.

Busa, anaa karon sa rebolusyonaryong kalihukan ang pinakapaborable ug pinakatukma nga panahon aron pakyason ang laraw nga diktadurya ni Duterte. Dahumon pa sa estado ang mas subsob nga mga pagsukol sa katawhan, armado man o dili.

Ka Malem Mabini
Tigpamaba
NPA-NCMR