Red salute to Ka Wendell M. Gumban, communist, Red fighter, UP alumnus

[Bisaya »]

The National Democratic Front in Southern Mindanao gives its highest honors to Wendell “Ka Joaquin” M. Gumban, communist, Red Army officer and University of the Philippines alumnus who was martyred along with Sario “Ka Glen” Mabanding during a firefight against the 66th Infantry Battalion-AFP on July 23 in Sitio Pong-pong, Brgy. Andap, New Bataan, Compostela Valley.

Ka Joaquin, 30, joined the national democratic movement as a member of the Kabataang Makabayan during his college days at the University of the Philippines in Diliman. He was recruited to the Communist Party of the Philippines shortly after and became the secretary of the Party organ that consolidated the Philippine Collegian, UP’s student publication. Later, he became a member of the leading Party organ assigned in the university. In 2010, he was tasked to do full-time work in the trade union movement before joining the New People’s Army in Mindanao in late 2011.

He became a valuable part of the Party’s consolidation work in the Red bases and expansion work in the guerilla zone. As a political instructor of an NPA unit, he contributed to the expansion of guerrilla units and political consolidation of Red fighters.

As a communist, Ka Joaquin wrestled with his petty bourgeois origin and struggled to live in the spirit of simple living and hard struggle. He overcame the limitations of his frail frame, weak eyesight, even an unfamiliar dialect, to serve the Lumads and peasants of Southern Mindanao. Brilliant and daring, Ka Joaquin is an inspiration to the intellectual youth. He chose not the life of comfort that he could have otherwise led, but the life of selfless service and sacrifice at the bosom of people’s war.

The revolutionary forces in the region, the Red Army and the Communist Party celebrate the life of Ka Joaquin for his significant contribution to the people’s war and for his unwavering belief that a youthful intellectual’s place—as are all exploited classes in our society—is in the revolution.


Bisaya:

Pulang saludo kang Ka Wendell M. Gumban, komunista, Pulang manggugubat, UP alumnus

Photo by Myan Lordiane | PinoyWeekly.org

Photo by Myan Lordiane | PinoyWeekly.org

Gitanyag sa National Democratic Front of the Philippines sa Southern Mindanao ang pinakataas nga pagsaludo kang Wendell “Ka Joaquin” Gumban, komunista, opisyal sa Pulang Hukbo ug alumnus sa Unibersidad ng Pilipinas, nga namartir kuyog ni Sario “Ka Glen” Mabanding sa usa ka panagsangka batuk sa 66IB-AFP niadtong Hulyo 23 sa Sitio Pong-pong, Brgy. Andap, New Bataan Compostela Valley.

Miduyog si Ka Joaquin, 30, sa kalihukang nasudnon-demokratiko isip membro sa Kabataang Makabayan panahon sa iyang kolehiyo sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman. Wala nadugay, narekrut siya sa Partido Komunista ng Pilipinas ug nahimong kalihim sa organo sa Partido nga nagkonsolida sa Philippine Collegian, ang mantalaan sa mga estudyante sa UP. Kadugayan, nahimo siyang membro sa nangulong organo nga gitahasan sa Partido sulod sa unibersidad. Niadtong 2010, natahasan siya nga mag-pultaym sa kalihukang mamumuo ayha siya misampa sa New People’s Army ulahing bahin sa 2011.

Mahinungdanong bahin si Ka Joaquin sa gimbuhatong konsolidasyon sa Pulang base ug gimbuhatong pagpalapad sa sonang gerilya. Isip political instructor sa usa ka yunit sa NPA, mitampo siya sa pagpalapad sa mga yunit gerilya ug pangpulitikang konsolidasyon sa mga Pulang manggugubat.

Isip komunista, naningkamot si Ka Joaquin nga patigbabawan ang iyang petiburgis nga kagikan ug ikinabuhi ang diwa sa simpleng panginabuhi ug bug-os nga pakigbisog. Gipatigbabawan niya ang limitasyon sa iyang panglawas, huyang nga panan-aw, bisan ang langyaw nga pinulongan, aron moalagad sa mga Lumad ug mag-uuma sa Southern Mindanao. Maalam ug mapangahason, usa ka inspirasyon si Ka Joaquin sa kabatan-onang intelektwal. Gipili niya dili ang makikaugalingong kinabuhi nga haruhay apan ang kinabuhi sa wala’y kinutobang pag-alagad ug sakripisyo sa sabakan sa gubat sa kaatawhan.

Ginapasidunggan sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, sa Pulang hukbo ug sa Partido Komunista ang kinabuhi ni Ka Joaquin alang sa iyang mahinungdanong tampo sa gubat sa katawhan ug sa iyang hugot nga pagtuo nga ang luna sa tanang kabatan-onang intelektwal—sama sa tanang pinahimuslang hut-ong sa katilingban—wala lain kundili sa rebolusyon.

 

Red salute to Ka Wendell M. Gumban, communist, Red fighter, UP alumnus

Press Statement | Rubi del Mundo, Spokesperson, National Democratic Front of the Philippines, Southern Mindanao Region

[Bisaya »]

The National Democratic Front in Southern Mindanao gives its highest honors to Wendell “Ka Joaquin” M. Gumban, communist, Red Army officer and University of the Philippines alumnus who was martyred along with Sario “Ka Glen” Mabanding during a firefight against the 66th Infantry Battalion-AFP on July 23 in Sitio Pong-pong, Brgy. Andap, New Bataan, Compostela Valley.

Ka Joaquin, 30, joined the national democratic movement as a member of the Kabataang Makabayan during his college days at the University of the Philippines in Diliman. He was recruited to the Communist Party of the Philippines shortly after and became the secretary of the Party organ that consolidated the Philippine Collegian, UP’s student publication. Later, he became a member of the leading Party organ assigned in the university. In 2010, he was tasked to do full-time work in the trade union movement before joining the New People’s Army in Mindanao in late 2011.

He became a valuable part of the Party’s consolidation work in the Red bases and expansion work in the guerilla zone. As a political instructor of an NPA unit, he contributed to the expansion of guerrilla units and political consolidation of Red fighters.

As a communist, Ka Joaquin wrestled with his petty bourgeois origin and struggled to live in the spirit of simple living and hard struggle. He overcame the limitations of his frail frame, weak eyesight, even an unfamiliar dialect, to serve the Lumads and peasants of Southern Mindanao. Brilliant and daring, Ka Joaquin is an inspiration to the intellectual youth. He chose not the life of comfort that he could have otherwise led, but the life of selfless service and sacrifice at the bosom of people’s war.

The revolutionary forces in the region, the Red Army and the Communist Party celebrate the life of Ka Joaquin for his significant contribution to the people’s war and for his unwavering belief that a youthful intellectual’s place—as are all exploited classes in our society—is in the revolution.


Bisaya:

Pulang saludo kang Ka Wendell M. Gumban, komunista, Pulang manggugubat, UP alumnus

Gitanyag sa National Democratic Front of the Philippines sa Southern Mindanao ang pinakataas nga pagsaludo kang Wendell “Ka Joaquin” Gumban, komunista, opisyal sa Pulang Hukbo ug alumnus sa Unibersidad ng Pilipinas, nga namartir kuyog ni Sario “Ka Glen” Mabanding sa usa ka panagsangka batuk sa 66IB-AFP niadtong Hulyo 23 sa Sitio Pong-pong, Brgy. Andap, New Bataan Compostela Valley.

Miduyog si Ka Joaquin, 30, sa kalihukang nasudnon-demokratiko isip membro sa Kabataang Makabayan panahon sa iyang kolehiyo sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman. Wala nadugay, narekrut siya sa Partido Komunista ng Pilipinas ug nahimong kalihim sa organo sa Partido nga nagkonsolida sa Philippine Collegian, ang mantalaan sa mga estudyante sa UP. Kadugayan, nahimo siyang membro sa nangulong organo nga gitahasan sa Partido sulod sa unibersidad. Niadtong 2010, natahasan siya nga mag-pultaym sa kalihukang mamumuo ayha siya misampa sa New People’s Army ulahing bahin sa 2011.

Mahinungdanong bahin si Ka Joaquin sa gimbuhatong konsolidasyon sa Pulang base ug gimbuhatong pagpalapad sa sonang gerilya. Isip political instructor sa usa ka yunit sa NPA, mitampo siya sa pagpalapad sa mga yunit gerilya ug pangpulitikang konsolidasyon sa mga Pulang manggugubat.

Isip komunista, naningkamot si Ka Joaquin nga patigbabawan ang iyang petiburgis nga kagikan ug ikinabuhi ang diwa sa simpleng panginabuhi ug bug-os nga pakigbisog. Gipatigbabawan niya ang limitasyon sa iyang panglawas, huyang nga panan-aw, bisan ang langyaw nga pinulongan, aron moalagad sa mga Lumad ug mag-uuma sa Southern Mindanao. Maalam ug mapangahason, usa ka inspirasyon si Ka Joaquin sa kabatan-onang intelektwal. Gipili niya dili ang makikaugalingong kinabuhi nga haruhay apan ang kinabuhi sa wala’y kinutobang pag-alagad ug sakripisyo sa sabakan sa gubat sa kaatawhan.

Ginapasidunggan sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, sa Pulang hukbo ug sa Partido Komunista ang kinabuhi ni Ka Joaquin alang sa iyang mahinungdanong tampo sa gubat sa katawhan ug sa iyang hugot nga pagtuo nga ang luna sa tanang kabatan-onang intelektwal—sama sa tanang pinahimuslang hut-ong sa katilingban—wala lain kundili sa rebolusyon.

Atty. Bermas Parangal

Sa mga kapamilya, kaibigan at iba pang minahal sa buhay, sa mga nakasama at natulungan sa mga pakikipaglaban at pagtatanggol sa interes ng mga inaapi, kabilang na ang maraming kapwa namin bilanggong pulitikal at iba pang mamamayang pinag-alayan ni Kasamang Attorney Emilio Bermas ng kusang-loob at taos-pusong trabaho at ng kanyang buo at tanging buhay.

Kaming mga bilanggong pulitikal sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, gayundin ang marami pang mga bilanggong pulitikal sa Central Luzon, sa Muntinlupa, at sa iba pang lugar, ay nagpapaabot ng taimtim na pakikiramay sa pagyao ni Attorney Bermas, makaraang dumanas ng atake sa puso.

Kaalinsabay, itinatanghal namin siya bilang isa sa mga bayani ng bayan.

Di malayo sa kaapihan, kalupitan at kahirapang dinaranas namin ngayon ang matagal na dinanas din ni Atty. Emilio. Tulad namin ngayon, naging bilanggong pulitikal siya, noon pang panahon ng tahasang Batas Militar, at kasamang di natinag sa patuloy na pag-aambag sa pambansang demokratikong rebolusyonaryong kilusan sa loob ng sumunod na mahigit 40 taon, hanggang nitong kanyang pagyao.

Malaking bahagi ng kanyang pagkilos nitong mga huling dekada ang pagiging tagapagtanggol sa mga biktima ng kawalang-hustisya at paglabag sa mga karapatang tao, kabilang na ang mga bilanggong pulitikal at iba pang inaaping mamamayan.

Nakasama siya sa National Union of People’s Lawyers at pro-bono na naglingkod bilang abugado ng bayan. Kaalinsabay, napagsikapan at natiyak pa rin niyang kahit paano’y mapagtapos sa pag-aaral sa eskwelahan ang lahat ng kanyang mga mahal na anak.

Di siya makalilimutan ng maraming pinaglingkuran, napalaya at natulungan sa prinsipyadong buhay ni Kasamang Emilio. Nananatiling buhay siya sa puso ng mga ito. Nananatiling buhay siya sa puso ng bayan.

Mga bilanggong pulitikal sa Camp Bagong Diwa,

Adelberto Silva
Alan Jazmines
Alberto Macasinag
Alex Arias
Alex Birondo
Armand Matres
Cesar Balmaceda
Dennis Ortiz
Diony Borre
Eddie Cruz
Edward Lanzanas
Elmer Torres
Ernesto Lorenzo
Evelyn Legaspi
Gemma Carag
George Bruce
Hermogenes Reyes, Jr.
Isidro de Lima
Jake Calayag
Jared Morales
Jesus Abetria, Jr.
Joel Enano
Jose Nayve
Joseph Cuevas
Jovy Ortiz
Ma. Loida Magpatoc
Ma. Miradel Torres
Marissa Espedido
Miguela Pinero
Modesto Araza
Pastora Latagan
Pedro Camilita
Presentacion Estrada-Saluta
Rex Villaflor
Rhea Pareja
Rommel Nuñez
Ruben Rupido
Ruben Saluta
Rene Nuyda
Senon Sambola
Sharon Cabusao
Tirso Alcantara
Voltaire Guray
Winona Oñate-Birondo

Parangal kay Ka Roger (Gregorio Rosal), mula sa mga Bilanggong Pulitikal sa Camp Bagong Diwa

Mahal naming Ka Roger,

Maraming taon na mula nang nawala ang tinig mo sa radyo at mga balita sa mga pahayagan ukol sa mga tinatalakay mo… Nakaabot na lamang sa amin na yumao ka na, Ka Roger, ngunit nagduda at hindi ito makumpirma ng mga pwersa ng AFP at Pulisya, na walang tigil ang paghahanap sa iyo sa napakaraming sulok ng bansa. Sa katunayan, kung sa iyong bibig pa nga manggagaling ito, Ka Roger… “talagang bulag at bingi naman ang mga reaksyunaryong pwersa ng kaaway!”

Mula sa pagiging masipag na maglalako ng kulambo, napukaw ka sa seryosong pakikinig sa mga rali ng mga estudyante noon pang panahon ng pasistang rehimen ni Marcos, nagsuri ka at namulat, at tuluyang sumapi sa rebolusyonaryong kilusan, naging Pulang Mandirigma, at naging isang Kumander ng Bagong Hukbong Bayan — sa simula, sa hangganan ng Timog Katagalugan at Bicol.

Deka-dekada kang nag-organisa ng masa at nanguna sa kanilang pakikibaka habang nagsisilbing tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan, ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng pambansa-demokratikong rebolusyonaryong kilusan, at ng mamamayang Pilipino, mula Timog Katagalugan hanggang sa pambansang antas.

Noong pagbaling ng panahon mula dekada 80 tungong dekada 90, sa napakalupit na pagsisikap ng Southern Luzon Command na mapasuko ka, pwersahang kinuha nina Brig. Gen. Alexander Galido ang matanda nang ina mo at batang panganay mong si Andrea, at isinakay sila sa helicopter para piliting magsalita sa radyo sa Atimonan, Quezon at manawagan ng pagsuko mo. Ngunit, ang matapang kahit musmos na bata pa noong si Andrea ay nagpahayag lamang sa radyo ng galit sa ginawa sa kanila ng mga pasistang kumand at pwersa ng SOLCOM, at sa halip na manawagan ng pagsuko mo ay pinuri pa ang iyong ginagawa para sa sambayanan at hiniling na ipagpatuloy mo iyon alang-alang sa mamamayan, at sa iyo na ring kaligtasan.

Ang marami sa amin, laluna ang ilang nakasama mo sa kanayunan at sa iba’t ibang mga anyo at daluyan ng rebolusyunaryong pakikibaka, ay maraming masisiglang karanasang tuwirang nakasama ka, at direktang nasaksihan ang iyong rebolusyunaryong determinasyon, katapangan, kasiglahan at kasigasigan, ang higpit ng pagiging malapit mo sa mga kasama at sa masa, at ang iyong katangi-tanging husay pagsasatinig ng malinaw at matatag na tindig at paglaban ng rebolusyonaryong masa sa mga maiinit na isyu ng panahon.

Marami-rami ring mga gitnang pwersa at mga nakakaibigan sa iba’t ibang sektor ang sa matagal na panaho’y sumusubaybay sa mga pahayag mo sa radyo at may mataas ring pagtingin at paghanga sa iyo, Ka Roger, at sa kinatawan mong pambansa-demokratikong rebolusyonaryong kilusan.

Nawala ka man sa radyo at sa pahayagan dulot ng malubhang pagkakasakit mo na humantong sa pagkasawi mo mahigit limang taon na ang nakaraan, hindi ka nawala kahit saglit… at hindi ka kailanman mawawala sa isip at puso namin, at sa isip at puso ng milyun-milyong mamamayan.

Ngayon mang hayagan nang ililibing ang iyong bangkay na ilang taon nang hinahanap – ngunit hindi mahanap-hanap ng mga kaaway ng mamamayang Pilipino na mga pasistang pwersa ng umiiral na reaksyunaryong estado — mananatili kang laging buhay sa aming diwa at sa isip at puso ng mamamayang Pilipino.

Mabuhay at Pulang paalam, Ka Roger!

Adelberto Silva
Alan Jazmines
Alberto Macasinag
Alex Arias
Alex Birondo
Arlene Panea
Armand Matres
Cesar Balmaceda
Dennis Ortiz
Diony Borre
Eddie Cruz
Edward Lanzanas
Eliseo Lopez
Elmer Torres
Ernesto Lorenzo
Evelyn Legaspi
Gemma Carag
George Bruce
Hermogenes Reyes, Jr.
Isidro de Lima
Jake Calayag
Jared Morales
Jesus Abetria, Jr.
Joel Enano
Jose Nayve
Joseph Cuevas
Jovy Ortiz
Ma. Loida Magpatoc
Ma. Miradel Torres
Marissa Espedido
Miguela Piñero
Modesto Araza
Pastora Latagan
Pedro Camilita
Presentacion Estrada-Saluta
Rex Villaflor
Rhea Pareja
Rommel Nuñez
Ruben Rupido
Ruben Saluta
Rene Nuyda
Senon Sambola
Sharon Cabusao-Silva
Tirso Alcantara
Voltaire Guray
Winona Oñate-Birondo

Mga bilanggong pulitikal sa Camp Bagong Diwa
Bicutan, Taguig City
29 Marso 2016