GMC, punished by the NPA; other 3 military actions, launched

Press Release
October 26, 2017
[Bisaya»]

THE RED FIGHTERS, under the Western Agusan del Norte – Agusan del Sur (WANAS) Subregional Command, punished the Gil M. Cembrano (GMC) construction company and launched other three military actions only within three days on October 21-23, 2017.

The WANAS operatives paralyzed four backhoes, a dump truck and a pay loader of GMC on October 21, 1 A.M. in Purok 7, Brgy. Bonbon, Butuan City. Atty. Del Cembrano owns this company. The punitive action aims to punish the company to the destruction they brought to the environment due to their quarry operations. According to reports, the GMC plans to expand their operation, which would completely result to demolition and dislocation of the residents. In the said operation, the GMC lost around P30 million from the damage.

On October 22, 1:30 PM, an encounter ensued between a platoon of WANAS and of the elements of the 26th IB, riding in tandem three motorcycles. This took place in KM8, Brgy. Balit, San Luis, Agusan del Sur. In the said operation, three soldiers were killed-in-action. On the other hand, two NPA Red fighters were martyred and left behind a firearm on the scene.

On the following day, October 23, the WANAS launched another two harassments against the soldiers of the 23rd IB in Purok 4, Brgy. Nongnong, Butuan City. The first transpired at 7:10 AM and the second followed at around 12 PM. According to reports from the NPA operatives, the soldiers used a fighter jet and dropped eight bombs near the community. 12 soldiers were confirmed killed-in-action, while the NPA safely withdrew from the action. #

Ka Omar Ibarra
Spokesperson
WANAS, NPA-NCMR


Press Release | Oktubre 26, 2017

GMC, gisilutan sa NPA; lain pang 3 ka aksyong militar, gilunsad

GISILUTAN SA mga Pulang manggugubat, ilalom sa Western Agusan del Norte – Agusan del Sur (WANAS) Subregional Command, ang Gil M. Cembrano (GMC) construction company ug gipahigayon usab ang lain pang tulo ka aksyong militar sulod lamang sa tulo ka adlaw niadtong Oktubre 21-23, 2017.

Giparalisa sa mga operatiba sa WANAS ang upat ka backhoe, usa ka dump truck ug usa ka pay loader sa GMC niadtong Oktubre 21, ala-1:00 sa kaadlawon sa Purok 7, Brgy. Bonbon, Butuan City. Gipanag-iyahan kini ni Atty. Del Cembrano. Tumong sa maong punitibong aksyon ang pagsilot sa maong kumpanya sa kadaot nga gidala niini ngadto sa kinaiyahan tungod sa ilang quarry operation. Subay usab sa mga taho, anaay laraw ang GMC nga palapdon pa ang ilang operasyon nga moresulta sa pagka-demolis ug pagkadislokar sa mga lumulupyo sa maong lugar. Gibana-banang mokabat sa P30 milyon ang kantidad sa nadaot sa GMC.

Niadtong Oktubre 22, ala-1:30 sa hapon, nahitabo usab ang usa ka engkwentro tali sa usa ka platun sa WANAS ug sa mga sundalo sa 26th IB nga nagsakay sa tulo ka motorsiklo. Nahitabo kini sa KM8, Brgy. Balit, San Luis, Agusan del Sur. Sa maong operasyon, napatay ang tulo ka sundalo. Sa pikas bahin, na-martir usab ang duha ka mga NPA ug nabiyaan ang usa ka armas sa lugar sa engkwentro.

Sa pagka-sunod adlaw, Oktubre 23, duha ka hugna na usab ka harassment ang gilunsad sa WANAS batok sa mga kasundalohan sa 23rd IB sa Purok 4, Brgy. Nongnong, Butuan City. Nahitabo ang unang hugna sa alas-7:10 sa buntag ug ang ika-duhang hugna sa may alas-12 sa kaudtuhon. Sa taho sa mga operatiba sa NPA, naggamit ang kasundalohan og fighter jet ug naghulog kini og walo ka bomba duol sa komunidad. Nakumpirmang mikabat sa 12 ka sundalo ang napatay, samtang luwas nga naka-widrow ang NPA. #

Ka Omar Ibarra
Tigpamaba
WANAS, NPA-NCMR