Ka Nestor Parangal

Sa mahal na kabiyak na si Remedios, mga anak at iba pang kapamilya, kaibigan, nakabalikat sa trabaho, sa mga simulain at pagkilos para sa mga kapwa magbubukid, mga kababayan at iba pang kasamahan sa pakikibaka ni Ka Nestor Villanueva, kaming mga nakasama rin niya sa pagkilos at nabisita rin na mga bilanggong pulitikal dito sa Camp Bagong Diwa ay lubos na nakikiramay sa kanyang pagyao sa edad na 58 taong-gulang, nitong Pebrero 27, dulot ng paglala ng kanyang sakit na TB.

Mula pa sa kanyang pagkabata ay masigasig na siyang tumutulong sa pagmumulat at pag-oorganisa ng mga kapwa kabataan sa baryo, sa San Antonio, Kalayaan, Laguna, at nang nasa edad na ay sumapi na sa komite ng mga magbubukid sa lokalidad.

Noong dekada 1980 ay naging buong-panahong mandirigma at lider siya ng Bagong Hukbong Bayan sa erya ng Bundok Banahaw sa Laguna at sa Hilagang Quezon.

Lumala ang sakit niyang TB, pero di ito nagpatigil sa kanyang masigasig na pagkilos at noong 1986, naobliga siyang bumalik sa lokalidad upang doon patuloy na kumilos.

Noong 1986, kasama siya sa pagtatatag ng distritong alyansa ng mga organisasyon ng mga magbubukid sa Laguna, ang Peasant Alliance of Laguna (PALAG).

Makaraan ang mga 10 taong pagkilos niya roon, nang tumutok sa lugar nila ang berdugong si Gen. Jovito Palparan noong 1997 at pinag-iinitan noon nitong berdugo si Ka Nestor, lumipat siya at ang kanyang pamilya sa Hacienda Yulo, kung saan naman siya tumutok sa patuloy na pagkilos. Doon, masigasig na tumulong siya sa pag-oorganisa at pagpapalakas pa ng Samahan ng mga Magsasakang Nagkakaisa – Buntog (SAMANA – Buntog) na sumaklaw sa Buntog, Balagbag-Araw, Matang.Tubig at iba pang kalapit na sityo sa Canlubang, Calamba, at Baranggay Kasili, Cabuyao, Laguna — na kalakha’y saklaw ng Hacienda Yulo. Mahigit 300 pamilyang magbubukid ang kaagad nasaklaw sa pag-oorganisa nito.

Nakapa-ilalim ang SAMANA – Buntog sa Pagkakaisa’t Ugnayan ng mga Magbubukid sa Laguna (PUMALAG) na nakapaloob naman sa Katipunan ng mga Samahang Magbubukid sa Timog-Katagalugan (KASAMA-TK). Hanggang sa pagyao niya, si Ka Nestor ang tagapangulo ng KASAMA-TK.

Ikinatuwa naming mga bilanggong pulitikal ang pagdalaw niya sa amin noong 2014.

Saanman siya kumilos at nag-organisa, mataas ang respeto sa kanya ng mga kapwa magsasaka at iba pang mamamayan. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, naging tapat siya sa rebolusyonaryong adhikain, masigasig at walang-tigil sa pag-oorganisa at pakikibaka para sa mga kauring magbubukid at iba pang mamamayan.

Pulang saludo namin kay Ka Nestor!

Ang kanyang rebolusyunaryong diwa at mga ibinunga ng kanyang paglilingkod sa mga kauri at sa mamamayan ay nakatanim sa aming mga isip at puso!

Mga bilanggong pulitikal sa Camp Bagong Diwa,

Adelberto Silva
Alan Jazmines
Alberto Macasinag
Alex Arias
Alex Birondo
Armand Matres
Cesar Balmaceda
Dennis Ortiz
Diony Borre
Eddie Cruz
Edward Lanzanas
Eliseo Lopez
Elmer Torres
Ernesto Lorenzo
Evelyn Legaspi
Gemma Carag
George Bruce
Hermogenes Reyes, Jr.
Isidro de Lima
Jake Calayag
Jared Morales
Jesus Abetria, Jr.
Joel Enano
Jose Nuyda
Joseph Cuevas
Jovy Ortiz
Joyce Latayan
Ma. Loida Magpatoc
Ma. Miradel Torres
Marissa Espedido
Miguela Pinero
Modesto Araza
Pastora Latagan
Pedro Calimita
Presentacion Estrada-Saluta
Rex Villaflor
Rhea Pareja
Rommel Nuñez
Ruben Rupido
Ruben Saluta
Rene Nuyda
Senon Sambola
Sharon Cabusao
Tirso Alcantara
Voltaire Guray
Winona Oñate-Birondo