Mga Pahayag ng Political Detainees Benito Tiamzon at Wilma Austria

Pahayag kaugnay ng pagdalaw ng Commission on Human Rights
Inilabas noong Marso 25, 2014
Nagpapasalamat kami sa pagdalaw ni Chairperson Etta Rosales at dalawang komisyuner ng CHR (Commision on Human Rights) nitong 25 Marso upang alamin kung iginalang ang aming mga human rights sa pag-aresto sa amin.
Binigyan-diin namin sa mga komisyuner ng CHR  na ang pinakaimportante at pinakamahigpit na usapin sa aming human rights ay ang pag frame-up sa amin, pagsasampa ng PNP sa gawa-gawang kaso ng illegal possession of firearms at explosives at pagtatanim ng ebidensya para bigyang-matwid ang iligal na pag-aresto at pagbilanggo sa amin at limang kasama namin sa bahay.
Ang ganitong gross violation ng human rights ay kumpletong nagne-negate sa anumang pagsisikap ng CHR na itulak ang pagrespeto sa human rights sa loob ng PNP at AFP. Nawawalang katuturan ang mumunti at pauntol-untol na mga hakbang para pairalin sa PNP at AFP ang pagrespeto sa HR kung ang mas pundamental na karapatan laban sa iligal na pag-aresto ay walang pakundangang ginagawa mismo ng buong institusyon at estado. Lumilikha ito ng matinding sinisismo hindi lamang sa mga biktima kundi maging sa hanay ng mga pulis at sundalo.
Ang tunay at seryosong pagsusulong ng pagrespeto sa HR ay bagay na nasa kabutihan at masidhing inaasam ng mamamayan, kaya iniengganyo namin ang CHR na magsagawa ng totohanang kampanya laban sa paglapastangan ng PNP, AFP at naghaharing estado sa human rights. ###
Sagot kay Mr. Alex Padilla, at hinggil sa paglabag sa JASIG (Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees)
Inilabas noong Marso 24, 2014
Inuulit namin ang pagkondena sa tahasang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagbibigay sa amin ng immunity bilang National Democratic Front of the Philippines’ national consultants na may NDFID No. 978226 (Wilma) at NDFID No. 978227 (Benito sa ngalan Crising Banaag).
Baluktot na kasinungalingan ang claim ni Mr. Alex Padilla, head ng GPH peace panel, na hindi kami saklaw ng JASIG. Si Wilma ay openly confirmed ng noo’y GRP peace panel head Amb. Howard Dee bilang NDFP national consultant, gayundin ni Pres. Ramos noong iutos niya na palayain si Wilma Austria noong 1994 bilang confidence at goodwill building measure. Si Benito naman ay isa sa mga pinakaunang pinagkalooban ng NDFP Document of Identification at JASIG immunity, bagay na dapat lang asahan at hindi dapat pagtakhan. Ano man ang ginagawang palusot ng GPH panel, lubos na katawa-tawa ang claim na wala siyang papel sa peace process at hindi saklaw ng JASIG.
Ang NDF consultants na katulad namin ay pwedeng tumupad ng importanteng papel sa prosesong pangkapayapaan dahil importante ang papel namin sa pakikibaka. Ang papel namin sa pakikibaka ay rekisito para sa papel namin sa prosesong pangkapayapaan. Ito ay likas sa prosesong pangkapayapaan na kalahok ang kilusan kaya hindi makatwiran at hindi makakatulong ang gusto ng ilan na tumigil muna kami sa pakikibaka bago makalahok sa prosesong pangkapayapaan. Sa tingin namin, ang ubos-kayang pagsusulong ng pakikibaka ay hindi salungat kundi kaisa at katugon ng prosesong pangkapayapaan para sa tunay, matagalan at makatarungang kapayapaan. ###
Hinggil sa paratang ng AFP na utak sina Benito Tiamzon at Wilma Austria ng “anti-infiltration hysteria”
Inilabas noong Marso 24, 2014
Puro kasinungalingan at gawa-gawa ang paratang ni (PNP officer na nagpahayag pagkatapos ng statement namin na binasa) na utak sina Benito at Wilma Tiamzon sa anti-infiltration hysteria sa kahos. Kabaligtaran ito ng katotohanan.
Ang kahos ay lokal na kampanyang plinano at inumpisahan sa ilang parte ng Mindanao noong 1984, panahong nasa Luzon sina Benito at Wilma at walang direktang responsibilidad sa kilusan sa Mindanao.
Nang matanggap ang atrasadong ulat tungkol sa Kahos, agad iyong pinatigil, ipinasiyasat at puspusang ipinatuwid ang mga pagkakamali.
Sina Benito at Wilma ay gumanap ng krusyal na papel sa pamumuno sa pagsisiyasat at pagtutuwid, gayundin sa pagbalangkas, pag-apruba at pagpapalaganap ng malinaw at mahigpit na tuntunin sa pagsisiyasat, paglilitis at paghuhusga.
Ang Kilusan ay may malinaw at mahigpit na mga patakaran at tuntunin sa pagrespeto sa mga Human Rights at democratic rights ng mga kasapi at mamamayan. Sistematiko at tuluy-tuloy na ipinalaganap ang mga ito.
Ang CARHRIHL na pinirmahan ng NDFP at GPH ay sumasalamin sa paninindigan at patakaran ng Partido at kilusan para sa pagrespeto sa human rights at demokratikong karapatan at makataong kondukta ng armadong tunggalian.
Sa kabilang banda, higit pang lumalawak at lumulubha ang mga pag-abuso ng GPH at mga armadong pwersa nito sa human rights. Tuluy-tuloy ang mga extra-judicial killings na todong ipinalaganap ni Palparan, ang mga masaker gaya ng walang-awang maramihang pagpatay ng mga magsasaka sa Palo, Leyte. Laganap ang militarisasyon laluna sa kanayunan at lahat ng kasamaan at pag-abusong kalakip nito gaya ng ilegal na pag-aresto, tortyur, pamamaslang at dislokasyon ng buu-buong mga baranggay at komunidad. ###