On the encounter incidents in Sitio Datal Bonglangon, Bgry. Ned, Lake Sebu

Press statement | 06 December 2017 | Bisaya»

The 27th IB-AFP massacred civilian residents and not NPA members in a skirmish that took place in Sitio Datal Bonglangon, Brgy. Ned, Lake Sebu, South Cotabato in December 3, 2017.

The victims are members of the T’boli-Manobo S’daf Claimants Organization (TAMASCO), a group fighting for the tribe’s ancestral lands seized by the DMCI through the government’s IFMA program. The group found out that the government had rejected their claim by granting the renewal of Consunji’s IFMA contract. But the group continued to fight for their rights.

The NDF-FSMR strongly condemns this heinous crime and terroristic act perpetrated by the AFP against the civilians. This is clearly an antrocious violation of the human rights and the international humanitarian law.

Sityo Datal Bonglangon is a T’boli-Manobo community located within the vast coffee plantation of the Silvicultural Industries Inc.-DMCI. For a long time, sitio residents have persistently resisted the company’s efforts to evict them.

According to reports received by the NDF-FSMR, prior to the incident, Lumad residents have complained about the incessant intimidations done by DMCI company guards and government forces. Lt. Col. Harold Cabunoc, the commanding officer of the 33rd IB-AFP, have also threatened to attack the sitio.

Reports said that at around 12:25 in the afternoon in December 3, forces of the 27th IB-AFP conducting military operations arrive in the community. The soldiers approached the house of the chieftain Datu Victor Danyan and opened fire. This prompted the residents, armed with 12-gauge shotguns and indigenous weapons, to fight back.

The firefight resulted to the death of eight individuals namely Datu Victor Danyan Sr., Victor Danyan Jr., Artemio Danyan, Pato Celardo, To Diamante, Bobot Lagase, and Mateng Bantal. A number were also wounded that includes Luben Laod and Teteng Laod, and a minor that was taken to a hospital.

According to witnesses, three 27th IB soldiers were also killed and three others were wounded.

A unit of the Mt. Daguma Operations Command-NPA operating in area immediately responded to rescue the fleeing civilians. They engaged the maneuvering forces of the 33rd IB-AFP a kilometer away from the community.

A Red fighter was martyred in the gunfight.

The 33rd IB indiscriminately bombed the place after the successive encounters. At least fifteen 105 mortar shells were fired by the AFP from 2:00 o’clock until 4:30 in the afternoon that day.

Hundreds of families in Datal Bonglangon and adjacent sitios evacuated as a result of the incidents and the continuing presence of government armed troops in the area.

Ka Efren Aksasato
Spokesperson, NDF-FSMR


Sulat pamahayag | 06 Disyembre 2017

Pamahayag kalabot sa mga insidenteng panagsangka sa Sityo Datal Bonglangon, Brgy. Ned, Lake Sebu

Mga sibilyang molupyo ug dili mga membro sa NPA ang gimasaker sa 27th IB-AFP sa nahitabong sangka sa Sityo Datal Bonglangon, Brgy. Ned, Lake Sebu, South Cotabato niadtong Disyembre 3, 2017.

Ang mga biktima ginsakpan sa T’boli-Manobo S’daf Claimants Organization (TAMASCO), usa ka grupo nga nagaduso sa ilang katungod sa yutang kabilin nga gisakmit sa DMCI pinaagi sa programang IFMA sa gubyerno. Nasayran sa grupo nga gibasura na sa gubyerno ang ilang gipangayo pinaagi sa pagtugot sa renewal sa IFMA contract ni Consunji. Apan nagpadayon gihapon ang pakigbisog sa grupo alang sa ilang mga katungod.

Kusganong gipanghimaraut sa NDF-FSMR ang maong bangis nga krimen ug teroristang binuhatan sa AFP batok sa mga sibilyan. Usa kini ka dayag nga makalilisang nga paglapas sa tawhanong katungod ug international humanitarian law.

Ang Sityo Datal Bonglangon usa ka komunidad sa katawhang T’boli-Manobo nga nahimutang taliwala sa plantasyon sa kape sa Silvicultural Industries Incorporated-DMCI. Sulod sa taas nga panahon, malahutayong gisuklan sa mga molupyo niini ang mga paningkamot sa kompanyang papahawaon sila.

Sumala sa taho nga nadawat sa NDF-FSMR, ayha pa man ang maong panghitabo, gireklamo na sa mga residenteng Lumad ang pasubli-subling pagpanghulga sa DMCI company guards ug mga pwersa sa gubyerno. Mismong si Lt. Col. Harold Cabunoc, commanding officer sa 33rd IB-AFP, mibahad sab nga sulongon sa kasundalohan ang ilang sityo.

Gikataho nga bandang alas-12:25 sa kaudtohon niadtong Disyembre 3, miabot sa komunidad ang nag-operisyong mga pwersa sa 27th IB-AFP. Giistraping sa mga sundalo ang panimalay ni Datu Victor Danyan, hinungdan aron mosukol ang molupyong T’boli-Manobo ginamit ang ilang mga pusil nga de-dose ug mga Lumadnong hinagiban.

Miresulta kini sa pagkamatay sa walo ka mga indibidwal nga mao sila ni Datu Victor Danyan Sr., Victor Danyan Jr., Artemio Danyan, Pato Celardo, Samuel Angkoy, To Diamante, Bobot Lagase ug Mateng Bantal. Pipila sab ang gikatahong samaron nga naglakip nila ni Luben Laod ug Teteng Laod, ug usa ka menor de edad nga gidala sa usa ka balay-tambalanan.

Sumala sa mga nakasaksi tulo ka mga sundalo sa 27th IB ang namatay ug tulo sab ang mga samaron.

Usa ka yunit sa Mt. Daguma Operations Command-NPA nga naga-opereyt sa lugar ang diha-dihang miresponde aron luwason ang milagiw nga mga sibilyan. Gikasangka niini ang nagamaniubrang pwersa sa 33rd IB-AFP usa ka kilometro lamang gikan sa komunidad.

Usa ka Pulang manggugubat ang namartir sa naasoyng panagsangka.

Human sa sunod-sunod nga mga engkwentro, paturagas nga gibomba sa 33rd IB ang lugar. Kinse ka 105 mortar shells ang buhian sa AFP gikan sa alas 2:00 hangtud alas 4:30 sa kahapunon niadtong adlawa.

Gatosan ka mga pamilya sa Datal Bonglangon ug kasikbit nga mga sityo ang namakwet isip resulta sa maong mga panghitabo ug sa nagapabiling presensya sa mga armadong tropa sa gubyerno sa lugar.

Ka Efren Aksasato
Tigpamâbâ, NDF-FSMR