Parangal kay Ka Roger (Gregorio Rosal), mula sa mga Bilanggong Pulitikal sa Camp Bagong Diwa

Mahal naming Ka Roger,

Maraming taon na mula nang nawala ang tinig mo sa radyo at mga balita sa mga pahayagan ukol sa mga tinatalakay mo… Nakaabot na lamang sa amin na yumao ka na, Ka Roger, ngunit nagduda at hindi ito makumpirma ng mga pwersa ng AFP at Pulisya, na walang tigil ang paghahanap sa iyo sa napakaraming sulok ng bansa. Sa katunayan, kung sa iyong bibig pa nga manggagaling ito, Ka Roger… “talagang bulag at bingi naman ang mga reaksyunaryong pwersa ng kaaway!”

Mula sa pagiging masipag na maglalako ng kulambo, napukaw ka sa seryosong pakikinig sa mga rali ng mga estudyante noon pang panahon ng pasistang rehimen ni Marcos, nagsuri ka at namulat, at tuluyang sumapi sa rebolusyonaryong kilusan, naging Pulang Mandirigma, at naging isang Kumander ng Bagong Hukbong Bayan — sa simula, sa hangganan ng Timog Katagalugan at Bicol.

Deka-dekada kang nag-organisa ng masa at nanguna sa kanilang pakikibaka habang nagsisilbing tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan, ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng pambansa-demokratikong rebolusyonaryong kilusan, at ng mamamayang Pilipino, mula Timog Katagalugan hanggang sa pambansang antas.

Noong pagbaling ng panahon mula dekada 80 tungong dekada 90, sa napakalupit na pagsisikap ng Southern Luzon Command na mapasuko ka, pwersahang kinuha nina Brig. Gen. Alexander Galido ang matanda nang ina mo at batang panganay mong si Andrea, at isinakay sila sa helicopter para piliting magsalita sa radyo sa Atimonan, Quezon at manawagan ng pagsuko mo. Ngunit, ang matapang kahit musmos na bata pa noong si Andrea ay nagpahayag lamang sa radyo ng galit sa ginawa sa kanila ng mga pasistang kumand at pwersa ng SOLCOM, at sa halip na manawagan ng pagsuko mo ay pinuri pa ang iyong ginagawa para sa sambayanan at hiniling na ipagpatuloy mo iyon alang-alang sa mamamayan, at sa iyo na ring kaligtasan.

Ang marami sa amin, laluna ang ilang nakasama mo sa kanayunan at sa iba’t ibang mga anyo at daluyan ng rebolusyunaryong pakikibaka, ay maraming masisiglang karanasang tuwirang nakasama ka, at direktang nasaksihan ang iyong rebolusyunaryong determinasyon, katapangan, kasiglahan at kasigasigan, ang higpit ng pagiging malapit mo sa mga kasama at sa masa, at ang iyong katangi-tanging husay pagsasatinig ng malinaw at matatag na tindig at paglaban ng rebolusyonaryong masa sa mga maiinit na isyu ng panahon.

Marami-rami ring mga gitnang pwersa at mga nakakaibigan sa iba’t ibang sektor ang sa matagal na panaho’y sumusubaybay sa mga pahayag mo sa radyo at may mataas ring pagtingin at paghanga sa iyo, Ka Roger, at sa kinatawan mong pambansa-demokratikong rebolusyonaryong kilusan.

Nawala ka man sa radyo at sa pahayagan dulot ng malubhang pagkakasakit mo na humantong sa pagkasawi mo mahigit limang taon na ang nakaraan, hindi ka nawala kahit saglit… at hindi ka kailanman mawawala sa isip at puso namin, at sa isip at puso ng milyun-milyong mamamayan.

Ngayon mang hayagan nang ililibing ang iyong bangkay na ilang taon nang hinahanap – ngunit hindi mahanap-hanap ng mga kaaway ng mamamayang Pilipino na mga pasistang pwersa ng umiiral na reaksyunaryong estado — mananatili kang laging buhay sa aming diwa at sa isip at puso ng mamamayang Pilipino.

Mabuhay at Pulang paalam, Ka Roger!

Adelberto Silva
Alan Jazmines
Alberto Macasinag
Alex Arias
Alex Birondo
Arlene Panea
Armand Matres
Cesar Balmaceda
Dennis Ortiz
Diony Borre
Eddie Cruz
Edward Lanzanas
Eliseo Lopez
Elmer Torres
Ernesto Lorenzo
Evelyn Legaspi
Gemma Carag
George Bruce
Hermogenes Reyes, Jr.
Isidro de Lima
Jake Calayag
Jared Morales
Jesus Abetria, Jr.
Joel Enano
Jose Nayve
Joseph Cuevas
Jovy Ortiz
Ma. Loida Magpatoc
Ma. Miradel Torres
Marissa Espedido
Miguela Piñero
Modesto Araza
Pastora Latagan
Pedro Camilita
Presentacion Estrada-Saluta
Rex Villaflor
Rhea Pareja
Rommel Nuñez
Ruben Rupido
Ruben Saluta
Rene Nuyda
Senon Sambola
Sharon Cabusao-Silva
Tirso Alcantara
Voltaire Guray
Winona Oñate-Birondo

Mga bilanggong pulitikal sa Camp Bagong Diwa
Bicutan, Taguig City
29 Marso 2016